Olsztyński Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Olsztyn przygotował pakiet informacji i rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie w związku z epidemią koronawirusa – Olsztyński Pakiet Pomocowy.

Ulga w  wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu - to działania, jakie mogą pomóc naszym przedsiębiorcom - informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna - Apeluję także do innych właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Pakiet pomocowy przyznany będzie mógł zostać na okres od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalności zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, tj. ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Za powyższym idą ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 

 Wymienieni przedsiębiorcy mogą się starać:

 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 216 i 555.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj.

Ulga w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn

 

Pakiet Pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek. Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę:

  • Zarząd Lokali i Budynków Komunalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • jednostki oświatowe

Wzór wniosku znajduje się tutaj.

Zawieszenie opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Przedsiębiorcy mogą zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja dotyczy pełnych miesięcy, więc żeby uwzględniała okres od marca 2020 r., trzeba ją złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, 10-101 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 30.
  • złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu E-deklaracje,
  • z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Olsztyna dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez umieszczenie jej w specjalnych urnach, zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu od ul. Ratuszowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 225 i 557.

Wzór deklaracji znajduje się tutaj.

Czekamy na systemowe rozwiązania rządu, które mogą rozszerzyć zakres pomocy. Zdajemy sobie sprawę z ogromnie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, zarówno przedsiębiorcy, jak i samorząd – mówi Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna. Nasze działania wpisują się w obowiązujące procedury i przepisy ustawowe.

W przypadku zapytań, wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ważne!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się, nie przewiduje się dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miasta Olsztyna.

Podkreślić należy, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy jednak wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.