Olsztyński Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Olsztyn przygotował pakiet informacji i rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie w związku z epidemią koronawirusa – Olsztyński Pakiet Pomocowy.

Ulga w  wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu - to działania, jakie mogą pomóc naszym przedsiębiorcom - informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna - Apeluję także do innych właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Pakiet pomocowy przyznany będzie mógł zostać na okres od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalności zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, tj. ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Za powyższym idą ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Wymienieni przedsiębiorcy mogą się starać:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 216 i 555.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulga w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn

 

Pakiet Pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek. Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę:

 • Zarząd Lokali i Budynków Komunalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (89 533 36 26 i 89 526 28 32);
 • Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (89 650 05 35);
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (89 527 74 02);
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (89 612 05 00);
 • jednostki oświatowe.

Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta.

Zawieszenie opłaty za gospodarowanie odpadami

 

Urząd Miasta Olsztyn, przypomina, że przedsiębiorcy, których działalność uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, mogą zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji (deklaracja zerowa) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za okres, w którym odpady na terenie nieruchomości nie powstają.

Deklaracja dotyczy pełnych miesięcy, więc, żeby uwzględniała okres od marca 2020 r., trzeba ją złożyć najpóźniej do 10 kwietnia.

 • za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Środowiska, ul. Wyzwolenia 30;
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy e-deklaracje;
 • z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Olsztyna dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnych urnach zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu od ul. Ratuszowej.

Więcej informacji w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 225 i 557.

W przypadku zapytań, wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ważne!

Podkreślić należy, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy jednak wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

 

WSPARCIE INNYCH INSTYTUCJI

Tarcza antykryzysowa – wsparcie ZUS

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (zlecenia, agencyjne, o dzieło);
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek;
 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę;
 • zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące).

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych – wypełnia zleceniodawca lub zamawiający;
 • RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych;
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność;
 • RSP-DK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla prowadzących działalność;
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej;
 • RDO – wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę;
 • RDS – wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące.

UWAGA: Wszystkie wnioski przed wypełnieniem i wydrukiem należy najpierw pobrać na dysk.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS za pośrednictwem Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl (link do strony zewnętrznej);
 • za pośrednictwem poczty;
 • osobiście w placówce ZUS przy pl. Konsulatu Polskiego 4 – np. do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie PUE ZUS oraz na stronie ZUS.

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 290 87 02 i 22 290 87 03: dostępne w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-15 (obsługa w sprawie wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej).

Ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00: dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18.

Tarcza antykryzysowa – wsparcie urzędów pracy

 

Usługi realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie pod numerami telefonu: 89 524 33 93 oraz 55 234 67 83 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, w tym także Miejski Urząd Pracy w Olsztynie:

Informacja: Na dzień 20 listopada 2020 r. wpłynęło 11.540 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 10.557 wniosków i wypłacono 52.669.590,53 zł pożyczek. Umorzonych zostało 10.273 pożyczek w kwocie 51.313.827,12 zł.

Informacja: Na dzień 20 listopada 2020 r. wpłynęło 1.933 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 1.746 wniosków i wypłacono 9.127.560,00 zł dofinansowań.

Informacja: Na dzień 20 listopada 2020 r. wpłynęły 870 wnioski, rozpatrzono pozytywnie 757 wniosków i wypłacono 19.200.744,29 zł dofinansowań.

Informacja: Na dzień 20 listopada 2020 r. wpłynęło 36 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 28 wniosków i wypłacono 1.061.930,79 zł dofinansowań.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie pod numerami telefonu: 89 537 28 35 oraz 519 687 148 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Tarcza antykryzysowa – Przewodnik Antykryzysowy PFR dla Przedsiębiorców oraz szkolenia online

 

Wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej, Polski Fundusz Rozwoju przygotował Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców. Materiał napisany przez ekspertów Grupy PFR zawiera informacje, jak w praktyce skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, jaką pomoc oferuje dla przedsiębiorstw i samorządów Grupa PFR oraz jak prowadzić firmę w dobie pandemii i dostosować się do nowej rynkowej rzeczywistości.

Przewodnik dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Grupy PFR.

Więcej informacji pod numerem telefonu 800 800 120 i 22 703 43 00: dostępne w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 8-17.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pojawiło się również wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 – szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ARiMR. Wsparcie skierowane jest do tych podmiotów, którym zagraża utrata płynności finansowej. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 6 listopada 2020 r. Szczegóły w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje cykl bezpłatnych webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanego przez ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.