Powierzchnia i ludność

 

Gród nad Łyną zajmuje obszar o powierzchni 88 km2, który aktualnie (2019 r.) zamieszkiwany jest przez 172 tysiące osób. Daje to gęstość zaludnienia na poziomie 1 954 osób na 1 km2.

Ludność w wieku produkcyjnym w 2019 r. stanowiła 58,9% mieszkańców miasta. Dlatego można je nazwać "młodym miastem". Notowany jest tutaj ósmy najwyższy przyrost naturalny na 1 000 ludności wśród 18 największych miast polskich (0,3 osób w 2019 r.), ustępując pod tym względem takim miastom, jak: Rzeszów (3,3), Białystok (2,5), Kraków (2,0) i Warszawa (1,3), Gdańsk (1,0), Wrocław (0,9) i POznań (0,6), wyprzedzając zaś m.in. Lublin (0,1), Toruń (-0,9), Bydgoszcz (-2,8) i Łódź (-5,6).

Zdrowie

W 2018 r. w Olsztynie pracowało 1,9 tys. lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu, (region – 5,3 tys. lekarzy). Dostępność do kadry medycznej kształtuje się na dobrym poziomie – liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie w 2018 r. wynosiła 105 osób (region – 37 osób).

Dostęp do lecznictwa szpitalnego jest w Olsztynie dużo lepszy niż średnio w województwie – w 2018 r. na 10 tys. mieszkańców przypadały w szpitalach 102 łóżka (wobec 45 w regionie). Z usług ochrony zdrowia w Olsztynie korzystają mieszkańcy całego regionu.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 8 szpitali, które w 2018 r. dysponowały 1,8 tys. łóżek. są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Szpital Malarkiewicz i Spółka.