Powierzchnia i ludność

 

Gród nad Łyną zajmuje obszar o powierzchni 88,33 km2, który aktualnie zamieszkiwany jest przez około 173 tysięcy osób. Daje to gęstość zaludnienia na poziomie 1 925 osób na 1 km2.

Ludność w wieku produkcyjnym w 2022 r. stanowiła 58,4% mieszkańców miasta. Dlatego można je nazwać "młodym miastem". W 2022 r notowany jest tutaj przyrost naturalny na 1 000 ludności wśród 18 największych miast polskich na poziomie (-1,3 osób ), ustępując pod tym względem takim miastom, jak: Rzeszów (1,3), Białystok (0,3), Kraków (-0,1) i Warszawa (-0,8), Gdańsk (-0,8) i Wrocław (-1,0), wyprzedzając zaś m.in. Poznań (-1,5) Lublin (-2,50), Toruń (-2,7), Bydgoszcz (-5,4) i Łódź (-7,8).

Zdrowie

 

Dostęp do lecznictwa szpitalnego jest w Olsztynie dużo lepszy niż średnio w województwie – na 10 tys. mieszkańców przypadały w szpitalach 102 łóżka (wobec 45 w regionie). Z usług ochrony zdrowia w Olsztynie korzystają mieszkańcy całego regionu.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 8 szpitali, które w 2022 r. dysponowały 1,8 tys. łóżek. są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Szpital Malarkiewicz i Spółka.