Powierzchnia i ludność

Gród nad Łyną zajmuje obszar o powierzchni 88 km2, który aktualnie (2017 r.) zamieszkiwany jest przez 173 tysiące osób. Daje to gęstość zaludnienia na poziomie 1 966 osób na 1 km2.

Ludność w wieku produkcyjnym w 2017 r. stanowiła 60,9% mieszkańców miasta. Dlatego można je nazwać "młodym miastem". Notowany jest tutaj dziewiąty najwyższy przyrost naturalny na 1 000 ludności wśród 18 największych miast polskich (0,82 osób w 2016 r.), ustępując pod tym względem takim miastom, jak: Rzeszów (3,73), Białystok (2,53), Kraków (2,18), Gdańsk (1,44), Warszawa (1,41), Wrocław (1,01), Poznań (1,00) i Toruń (0,91), wyprzedzając zaś m.in. Bydgoszcz (-1,30), Katowice (-2,51) i Łódź (-5,04).

Zdrowie

W 2016 r. w Olsztynie pracowało 2,1 tys. lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu, (region – 6,1 tys. lekarzy). Dostępność do kadry medycznej kształtuje się na dobrym poziomie – liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie w 2016 r. wynosiła 119 osób (region – 43 osoby).

Dostęp do lecznictwa szpitalnego jest w Olsztynie dużo lepszy niż średnio w województwie – w 2016 r. na 10 tys. mieszkańców przypadały w szpitalach 103 łóżka (wobec 47 w regionie). Z usług ochrony zdrowia w Olsztynie korzystają mieszkańcy całego regionu.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 8 szpitali, które w 2016 r. dysponowały 1,8 tys. łóżek. są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Szpital Malarkiewicz i Spółka.