WSPARCIE DLA INWESTORA

Rozwój instytucji otoczenia biznesu (z wyłączeniem instytucji naukowo-badawczych) w regionie stanowi ważny czynnik jego atrakcyjności inwestycyjnej. Szczególnie istotną rolę odgrywają instytucje wspierające przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw.

Inwestor, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, zainteresowany ulokowaniem swojego kapitału na obszarze miasta Olsztyna może liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zaczynając od wyboru lokalizacji, po informacje o potencjalnych kooperantach, kadrze i sytuacji społeczno-ekonomicznej danej lokalizacji. Jako "One stop shop", Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Biurze Promocji i Turystyki  znajdujący się w strukturach Urzędu Miasta Olsztyna stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce miasta, posiada też bazę kontaktów z samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju miasta i województwa. Na stałe współpracujemy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S. A., Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz instytucjami okołobiznesowymi. Usługi świadczone na rzecz inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje na obszarze Olsztyna są nieodpłatne.

W ramach programu propagowania przedsiębiorczości Urzędu Miasta Olsztyna, w maju 2016 r. uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W Olsztynie funkcjonuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponująca obszarem 247,94 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia oraz możliwości szerokiego wyboru, główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

W Olsztynie działa również Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – miejsce dla przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w którym stymuluje się i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkiem oraz wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych. Firmy zlokalizowane w Parku posiadają do dyspozycji m.in. niskie ceny gruntu i dzierżawy powierzchni biurowych, specjalistyczne laboratoria, dostęp do nowoczesnych sal konferencyjnych oraz wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.

Zapraszamy do współpracy i liczymy, że nasze lokalne środowisko biznesu wzbogaci się wkrótce o nowych partnerów zagranicznych.

Przydatne linki:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Miejski Urząd Pracy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju