Rynek pracy

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto region od lat pozostaje na ostatniej pozycji w kraju (83,4% średniej krajowej). W sektorze przedsiębiorstw natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim (5 367,00 zł) stanowiło w 2023 r. 80,7% średniej krajowej i również było najniższe w Polsce. W Olsztynie – stolicy i głównym ośrodku regionu, sytuacja wygląda natomiast nieco lepiej (5 750,00 zł, tj. 96,9% średniej krajowej oraz 116,2% średniej wojewódzkiej w 2022 r.). Wprawdzie Olsztyn pozostaje w tyle za Katowicami, Krakowem, Warszawą,  Trójmiastem, Poznaniem, czy Wrocławiem, to wyprzedza on Toruń czy Białystok

Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesięcznym (2,2% w kwietniu 2023 r.).

Działalność gospodarcza

Wśród instytucji okołobiznesowych w Olsztynie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu znajdują się m.in.: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Work Service S.A. Oddział Olsztyn oraz Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Na terenie Olsztyna działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk czy też Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W połowie grudnia 2021 r. rozpoczęła się budowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trylińskiego. Budynek ma być gotowy we wrześniu 2023 r.

Na terenie Olsztyna na koniec 2023 r. do REGON wpisanych w było 30 645 podmiotów gospodarczych.

224 olsztyńskie przedsiębiorstwa to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, a ważniejsi inwestorzy zagraniczni na Warmii i Mazurach to: Michelin Polska S.A. (Francja) – branża chemiczna, produkcja ogumienia samochodowego w Olsztynie, Philips Lighting (Holandia) – branża elektryczna, produkcja opraw oświetleniowych w Kętrzynie, Smithfield Food (USA) – branża spożywcza, udziałowiec w zakładach mięsnych Animex w Ełku, Morlinach i Ekodrobie w Iławie, Heye&Heine Glass (Niemcy) – przetwórstwo szkła w Działdowie, Ikea (Szwecja) – branża meblarska, zakłady meblarskie w Lubawie i Wielbarku, Safilin (Francja) – przetwórstwo lnu w Miłakowie i Szczytnie, Heineken (Holandia) – browar w Elblągu, Alstom Power (Francja) – produkcja turbin w Elblągu oraz Bianca Modern (Niemcy) – branża odzieżowa w Elblągu.