Rynek pracy

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (5 315 zł w 2022r.) region od lat pozostaje na ostatniej pozycji w kraju (83,4% średniej krajowej). W sektorze przedsiębiorstw natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim (4 900 zł) stanowiło w 2022 r. 80,7% średniej krajowej i również było najniższe w Polsce. W Olsztynie – stolicy i głównym ośrodku regionu, sytuacja wygląda natomiast nieco lepiej (5 019 zł, tj. 96,9% średniej krajowej oraz 116,2% średniej wojewódzkiej w 2022 r.). Wprawdzie Olsztyn pozostaje w tyle za Warszawą, Katowicami, Trójmiastem, Poznaniem, czy Wrocławiem, to wyprzedza on Toruń, Bydgoszcz, Zielona Górę, Kielce, Białystok i Gorzów Wlkp.

Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesięcznym (2,3% w grudniu 2021 r.), Olsztyn znajdował się na 7. miejscu wśród 18 największych miast Polski i sytuacja w nim wyglądała dużo lepiej niż np. w Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, czy Kielcach, gdzie bezrobocie przekraczało 5-6%, zaś w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten wzrósł o 0,8 pkt. %.

Działalność gospodarcza

Wśród instytucji około biznesowych w Olsztynie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu znajdują się m.in.: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Work Service S.A. Oddział Olsztyn oraz Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Na terenie Olsztyna działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Na terenie Olsztyna do REGON wpisanych w było 23,7 tys. podmiotów gospodarczych, z czego większość (96,2%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, zaś cały sektor MŚP stanowił 99,9% zarejestrowanych firm. Nasycenie podmiotami gospodarczymi na 10 tys. ludności (1 375 podmiotów) ulokowało Olsztyn na 14. miejscu wśród 18 głównych miast Polski, zaś region (927 podmiotów) – na 13. miejscu w kraju.

224 olsztyńskie przedsiębiorstwa to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, a ważniejsi inwestorzy zagraniczni na Warmii i Mazurach to: Michelin Polska S.A. (Francja) – branża chemiczna, produkcja ogumienia samochodowego w Olsztynie, Philips Lighting (Holandia) – branża elektryczna, produkcja opraw oświetleniowych w Kętrzynie, Smithfield Food (USA) – branża spożywcza, udziałowiec w zakładach mięsnych Animex w Ełku, Morlinach i Ekodrobie w Iławie, Heye&Heine Glass (Niemcy) – przetwórstwo szkła w Działdowie, Ikea (Szwecja) – branża meblarska, zakłady meblarskie w Lubawie i Wielbarku, Safilin (Francja) – przetwórstwo lnu w Miłakowie i Szczytnie, Heineken (Holandia) – browar w Elblągu, Alstom Power (Francja) – produkcja turbin w Elblągu oraz Bianca Modern (Niemcy) – branża odzieżowa w Elblągu.