Rozwój instytucji otoczenia biznesu (z wyłączeniem instytucji naukowo-badawczych) w regionie stanowi ważny czynnik jego atrakcyjności inwestycyjnej. Szczególnie istotną rolę odgrywają instytucje wspierające przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw.

Inwestor, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, zainteresowany ulokowaniem swojego kapitału na obszarze miasta Olsztyna może liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zaczynając od wyboru lokalizacji, po informacje o potencjalnych kooperantach, kadrze i sytuacji społeczno-ekonomicznej danej lokalizacji. Jako "One stop shop", Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Biurze Promocji i Turystyki  znajdujący się w strukturach Urzędu Miasta Olsztyna stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce miasta, posiada też bazę kontaktów z samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju miasta i województwa. Na stałe współpracujemy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S. A., Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz instytucjami okołobiznesowymi. Usługi świadczone na rzecz inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje na obszarze Olsztyna są nieodpłatne.

W Olsztynie funkcjonuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia oraz możliwości szerokiego wyboru, główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

W Olsztynie działa również Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – miejsce dla przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w którym stymuluje się i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkiem oraz wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych. Firmy zlokalizowane w Parku posiadają do dyspozycji m.in. niskie ceny gruntu i dzierżawy powierzchni biurowych, specjalistyczne laboratoria, dostęp do nowoczesnych sal konferencyjnych oraz wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.

Zapraszamy do współpracy i liczymy, że nasze lokalne środowisko biznesu wzbogaci się wkrótce o nowych partnerów zagranicznych.

Przydatne linki:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Miejski Urząd Pracy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju