Informacje i wydarzenia:

Dotacje na Kapitał Obrotowy – 2,5 mld zł dla średnich przedsiębiorstw na kapitał obrotowy. PARP wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiła nowy program.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Bank Gospodarstwa Krajowego – Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie – środki finansowe udostępnione warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych: pożyczki unijne, poręczenia, inwestycje kapitałowe

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur – najważniejsze informacje w obszarze wojewódzkiej przedsiębiorczości zebrane w jednym miejscu

Nie pozwolę ci się zamknąć – kampania KIG na rzecz mikroprzedsiębiorców w obliczu kryzysu epidemicznego – system zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości

Pożyczka płynnościowa – nowy instrument finansowy dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – cykliczne webinaria, na które zaprasza Zarząd W-M SSE S.A. – każdy czwartek sierpnia i września 2020 r. o godzinie 10:00

E-marketing szansą dla biznesu w kraju i za granicą w dobie kryzysu – bezpłatne szkolenie on-line Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM – 29.09.2020 r. w godzinach 10:00-12:20

Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców z Warmii i Mazur – wsparcie antykryzysowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020