Informacje i wydarzenia:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika -więcej informacji https://frw.pl/budowlany/

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/)- zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Bank Gospodarstwa Krajowego – Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie – środki finansowe udostępnione warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych: pożyczki unijne, poręczenia, inwestycje kapitałowe

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur – najważniejsze informacje w obszarze wojewódzkiej przedsiębiorczości zebrane w jednym miejscu

Nie pozwolę ci się zamknąć – kampania KIG na rzecz mikroprzedsiębiorców w obliczu kryzysu epidemicznego – system zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości

Pożyczka płynnościowa – nowy instrument finansowy dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Bezzwrotna dotacja 85% dla przedsiębiorców na zakup i montaż wiatraka przyzakładowego – konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) oraz kodu 009 – Energia odnawialna: wiatrowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Jak zdobyć klienta zagranicznego w dobie pandemii, czyli prospecting w nowych czasach – bezpłatne szkolenie on-line Centrum Innowacji i Transferu Technologii – 17 listopada 2020 r. w godzinach 10.00-13.00

Kompetencje dla branży turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości – zadania Anty-Covid – projekt MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – proces rekrutacji trwa do 31 grudnia 2020 r., wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wsparcie dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 skierowane do tych podmiotów, którym zagraża utrata płynności finansowej – wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 6 listopada 2020 r. – szczegóły w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – cykl bezpłatnych webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanego przez ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.