Informacje i wydarzenia:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
we współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju serdecznie zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych transformacją cyrkularną na warsztaty poświęcone tematyce gospodarki obiegu zamkniętego. „OTWÓRZ SWÓJ BIZNES NA KORZYŚCI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO”
- warsztaty dla przedsiębiorców
Data: 10/10/2023 r.
Godzina: 10.00 – 16.00
Forma warsztatów: stacjonarne
Miejsce: Olsztyn, Stara Kotłownia
ul. Profesora Romana Prawocheńskiego 9
Jak efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa? Jak zbudować przewagę konkurencyjną? I za pomocą jakich modeli oraz narzędzi reagować na rosnące wymagania regulacyjne i potrzeby konsumentów? Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest doskonałą odpowiedzią zarówno na oczekiwania konsumentów, jak i dalekosiężne plany biznesowe, rozwój oraz poprawę wizerunku przedsiębiorstwa. W ramach projektu Connect & ScaleUp Circular promującego kulturę innowacji zapraszamy na interaktywne warsztaty, podczas których przenalizowane zostaną na realnych studiach przypadków możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw. Podczas szkolenia każdy jego uczestnik pozna unikatowe, wspierające transformację w kierunku GOZ narzędzia dla biznesu. Będzie to również możliwość nawiązania kontaktów, aby skutecznie rozwijać współpracę między przedsiębiorstwami oraz wymieniać się doświadczeniami z partnerami biznesowymi.
Wybrane zagadnienia, jakie poruszane będą podczas warsztatów:
• opis korzyści wynikających z przekształcania przedsiębiorstwa w kierunku modelu cyrkularnego;
• bodźce do wprowadzania zmian (m.in. zmiany konsumpcyjne czy regulacje prawne);
• przedstawienie unikatowych narzędzi biznesowych wspierających transformację w kierunku GOZ (m.in. modele, wspólne łańcuchy wartości czy możliwości zamykania obiegu).
Szczegóły rejestracji dostępne na stronie PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/connect-scaleup-circular

 
Gmina Olsztyn ogłosiła przetargi na zbycie nieruchomości, które odbędą się w dniach 16 i 23 czerwca. Są to nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Są one dostępne na stronach:
https://umolsztyn.bip.gov.pl/sprzedaz-dzialek/
oraz:
https://olsztyn.eu/gospodarka/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci/sprzedaz-dzialek/ogloszenie-o-przetargu-dz-151-123/3-ul-chmielna.html
https://olsztyn.eu/gospodarka/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci/sprzedaz-dzialek/przetarg-dz-49-91-ul-konopna.html
https://olsztyn.eu/gospodarka/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci/sprzedaz-dzialek/przetarg-dzialki-37/5-37/6-i-254-obr-140-ul-jastrzebia.html

Konkurs HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-03 „Startup Europe”:

  1. Ukierunkowany na połączenie lokalnych ekosystemów przedsiębiorstw typu start-up z sektora zaawansowanych technologii i sektora cyfrowego oraz na wsparcie transgranicznych działań akceleracyjnych dla tych przedsiębiorstw. Wśród nowych ekosystemów które mają zostać połączone, szczególny nacisk ma zostać poświęcony włączeniu ich w krajach lub regionach o statusie "umiarkowanych" lub "wschodzących" innowatorów.
  2. Podkreśla się, że projekty mają traktować priorytetowo przedsiębiorstwa typu start-up, które:

- osiągnęły dopasowanie rynkowe do produktu albo pozyskały co najmniej jedną rundę finansowania,

- zostały założone w krajach i/lub regionach uznawanych za „umiarkowanych” albo „wschodzących” innowatorów,

- są prowadzone przez kobiety.

  1. Grupa docelowa:

- klastry,

- stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorstwa typu start-up,

- twórcy ekosystemów zrzeszających przedsiębiorstwa typu start-up,

- organizacje „Aniołów Biznesu”,

- podmioty kapitału podwyższonego ryzyka,

- akceleratory,

- inkubatory.

  1. Oczekiwane skutki:

- wzmocnienie obecności rynkowej europejskich przedsiębiorstw typu start-up w zakresie strategicznych technologii cyfrowych oraz technologii zaawansowanych,

- skuteczniejsze powiązanie przedsiębiorstw typu startup z właściwymi lokalnymi/ europejskimi ekosystemami, społecznościami oraz potencjalnymi nowymi rynkami,

- zwiększenie zdolności w zakresie dopasowywania rozwiązań technologicznych opracowanych przez wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up z sektora cyfrowego i zaawansowanego rozwoju finansowane przez UE, oferujące możliwości inwestycyjne i rozwojowe we współpracy z innymi inicjatywami (m.in. EIC, EIT, EIT KICs, InvestEU, Program „Cyfrowa Europa”, Women TechEU).

  1. Rodzaj działania: CSA

Budżet: 12 mln €

Przewidywane dofinansowanie/projekt: od 1,5 mln do 2 mln €

Przewidywana liczba projektów do dofinansowania: 6

 

Otwarcie konkursu: 11 stycznia 2024 roku

Zakończenie konkursu: 25 kwietnia 2024 roku

  1. Inne konkursy w ramach Europejskich Ekosystemów Innowacji.

Konkursy w ramach Infrastruktur Badawczych ogłaszane przez Komisję Europejską

 

  1. Cele Infrastruktur Badawczych w Programie Horyzont Europa:

- zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu,

- poprawa długoterminowej stabilności infrastruktur badawczych w UE,

- wsparcie otwartego dostępu do infrastruktur dla naukowców,

- sprawniejsza koordynacja rozwoju, dostępności i wykorzystania infrastruktur,

- zmniejszenie rozproszenia ekosystemu badań naukowych i innowacji,

- zwiększenie dostępu do cyfrowych danych naukowych (głównie z wykorzystaniem EOSC).

  1. Konkursy dedykowane są konsorcjom i ogłaszane w 5 obszarach:

- INFRADEV - związane z rozwojem, konsolidacją i optymalizacją europejskich infrastruktur badawczych,

- INFRAEOSC - wspierają obszar EOSC oraz dostęp do wyników badań na zasadach ekosystemu FAIR, spełniającego zasady dostępności, interoperacyjności, wielokrotnego wykorzystania oraz łatwego znajdowania danych,

- INFRASERV - obejmują usługi infrastruktur badawczych wspierające badania z obszaru zdrowia, zielonego i cyfrowego rozwoju oraz poszerzania stanu wiedzy w tych obszarach,

- INFRATECH - dotyczą wspierania/tworzenia narzędzi i metod naukowych nowej generacji oraz zaawansowanych rozwiązań cyfrowych,

- INFRANET - dotyczą łączności sieciowej oraz wspierania współpracy bez granic.

  1. Kolejne nabory we wskazanych obszarach zostaną otwarte 06.12.2023 roku.

Podpisz petycję, poprzyj park przemysłowy!

Szanowni Mieszkańcy Olsztyna!

Potrzebujemy Waszego wsparcia, determinacji i wiary, że możemy wywalczyć dla naszego Miasta pieniądze, niezbędne do jego dalszego rozwoju.

W tym roku, po blisko 15 latach szukania możliwości pojawiła się szansa na pieniądze pozwalające uzbroić w niezbędne instalacje techniczne tereny inwestycyjne na Tracku, w bezpośredniej bliskości obwodnicy i węzła Wschód. 65 hektarów gruntów będących w gestii Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Gminy Olsztyn, to ostatni tak duży areał inwestycyjny w granicach Miasta.
Możliwość przygotowania tych terenów dla inwestorów pojawiła się w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Korzystając z tej możliwości, zgodnie z regulaminem Programu złożyliśmy aplikację pn. "Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna" na kwotę 250 milionów złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym 5 milionów złotych.

Taka szansa może się już nie powtórzyć, dlatego apelujemy o Wasze wsparcie! Wykorzystajmy strategiczne znaczenie rozwojowe i potencjał tego miejsca i zróbmy wszystko, żeby już niebawem te tereny tętniły życiem gospodarczym.

Dlatego prosimy Was o podpisanie petycji "Park Przemysłowy szansą dla Olsztyna!". Nasze miasto było już niejednokrotnie pomijane we wcześniejszych konkursach, dlatego pokażmy, że w sprawach rozwoju Olsztyna jesteśmy nie tylko zgodni, ale również zdeterminowani!

Pamiętajcie, że to także wasz podpis jest "szansą dla Olsztyna!", dlatego liczymy, że nie zabraknie go na liście osób wspierających petycję, którą skierujemy do organów decydujących o podziale pieniędzy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Z nadzieją na pozytywne rozstrzygnięcie
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Podpisz petycję: https://www.petycjeonline.com/olsztynski_park_przemyslowy

 

9. edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 13 października 2022 r. w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25).

więcej informacji: https://invest.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konferencji-otwarci-na-skandynawie/
Rejestracja online: https://cristaltravelnet.pl/otwarcinaskandynawie

Urząd Miasta Olsztyna informuje o ogłoszonych przetargach na sprzedaż nieruchomości:

1. ul. Towarowa/Cementowa; obręb 83 łaczna powierzchnia 2919 m2; https://umolsztyn.bip.gov.pl/sprzedaz-dzialek/ogloszenie-o-przetargu-ul-towarowa-cementowa-dz-10-35-i-10-36-obr-83.html

2. ul. Bublewicza; obręb 88 działki 17/11 i 17/13; https://umolsztyn.bip.gov.pl/sprzedaz-dzialek/wykazy-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ul-bublewicza.html

3. ul. Bałtycka; obręb 140 działki 255/2, 255/3 i 255/8; https://umolsztyn.bip.gov.pl/sprzedaz-dzialek/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ul-baltycka.html

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg" ogłosiła rozpoczęcie naboru do projektu "Kompetencje dla sektorów- gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacyjna". termin składania wniosków 14.072022r. do 04.08.2022 do godziny 15.00
LINK DO NABORU: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/
LINK DO INFORMACJI NA FACEBOOK: https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/pfbid02qupavrYhQQWUcNbMshjUK3kpSMgqhJCKFX2txvcg6HcEsiMUG93Nmgqium4oXjDAl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika -więcej informacji https://frw.pl/budowlany/

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/)- zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Bank Gospodarstwa Krajowego – Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie – środki finansowe udostępnione warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych: pożyczki unijne, poręczenia, inwestycje kapitałowe

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur – najważniejsze informacje w obszarze wojewódzkiej przedsiębiorczości zebrane w jednym miejscu

Nie pozwolę ci się zamknąć – kampania KIG na rzecz mikroprzedsiębiorców w obliczu kryzysu epidemicznego – system zaliczek na poczet usług i produktów zakupionych w przyszłości

Pożyczka płynnościowa – nowy instrument finansowy dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Bezzwrotna dotacja 85% dla przedsiębiorców na zakup i montaż wiatraka przyzakładowego – konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) oraz kodu 009 – Energia odnawialna: wiatrowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Jak zdobyć klienta zagranicznego w dobie pandemii, czyli prospecting w nowych czasach – bezpłatne szkolenie on-line Centrum Innowacji i Transferu Technologii – 17 listopada 2020 r. w godzinach 10.00-13.00

Kompetencje dla branży turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości – zadania Anty-Covid – projekt MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – proces rekrutacji trwa do 31 grudnia 2020 r., wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wsparcie dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 skierowane do tych podmiotów, którym zagraża utrata płynności finansowej – wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 6 listopada 2020 r. – szczegóły w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – cykl bezpłatnych webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanego przez ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.