Wydarzenia:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Res Oeconomica – warsztaty dla przedsiębiorczych pod hasłem „Zostań Przedsiębiorcą” – najbliższe spotkanie 20.11.2019 r., 16:00–19:00, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219