Opieka poinwestycyjna:

  1. Pomoc w bieżących kontaktach z Urzędem Miasta Olsztyna i jego jednostkami organizacyjnymi celem skrócenia ścieżki pozyskiwania niezbędnych informacji z tych instytucji, m.in. w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, sprzedaży nieruchomości gminnych, ograniczeń zagospodarowania terenu itd.
  2. Udzielanie informacji dotyczących otoczenia ekonomiczno-społecznego gminy, danych statystycznych o Olsztynie.
  3. Rozpowszechnianie informacji na temat szkoleń, spotkań, warsztatów, konferencji, programów i projektów dotyczących wsparcia szeroko rozumianej przedsiębiorczości, innowacyjności i tworzenia miejsc pracy oraz pozyskania funduszy unijnych na takie cele.
  4. Wsparcie w kontaktach z samorządami oraz instytucjami otoczenia biznesu takimi jak np.: Miejski Urząd Pracy, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czy też Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny itd.
  5. Zaproszenia na spotkania robocze z potencjalnymi inwestorami poszukującymi kooperantów lub kadry już istniejących i funkcjonujących na lokalnym rynku, organizacja przyjazdowych misji gospodarczych we współpracy z izbami gospodarczymi.