Działka położona przy ul. Bublewicza przygotowywana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, opisane w księdze wieczystej OL1O/00057190/5, przeznaczone pod usługi, handel  z przeznaczeniem uzupełniającym: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

  

  1. działka 17/8, obręb 88, o powierzchni 1837 m2 - cena wywoławcza 480 000,00 zł (przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2023 o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta, plac Jana Pawła II 1 sala 219)

Działki położone przy ul. Sielskiej przygotowywane do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położone w obrębie nr 46

      1. 11/5 o pow. 1133 m2 (KW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 520 000 zł

     
2. 11/6 o pow. 686 m2 (KW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 323 000 zł

     
3. 11/7 o pow. 809 m2 ( jKW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 372 000 zł

https://olsztyn.eu/gospodarka/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci/przetarg-trzy-dzialki-przy-ul-sielskiej.html

 

Działka położone przy ul. Marii Zientary-Malewskiej przygotowywane do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, opisane w księdze wieczystej OL1O/00046367/7, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami; przeznaczenie uzupełniające: funkcje biurowe, parkingi; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, handel detaliczny

     1. działka 262, obręb 19, o powierzchni 622 m2 - cena wywoławcza 500 000,00 zł (przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2023 o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta, plac Jana Pawła II 1 sala 219)