Główne branże rozwojowe

Olsztyn staje się ważnym w skali kraju centrum usług wspólnych. Miasto zostało uznane przez firmę Colliers International w raporcie Rising Stars 2013:10 upcoming BPO/SSC locations za lokalizację z największym potencjałem pod względem przyszłego rozwoju sektora BPO/SSC, obok Lublina, Kielc czy Torunia, zaś swoje SSC już uruchomiły tutaj m.in. Citibank, Transcom, Coltel czy Aviation Services Ireland.

Obok działalności BPO/SSC, sektor MICE, IT oraz produkcja żywności wysokiej jakości (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji) należą do kluczowych branż w Olsztynie. Stąd też mamy również nadzieję, że z sukcesem zainteresujemy atutami miasta potencjalnych inwestorów prowadzących swą działalność w takich branżach.