UT1- SPRZEDANA

status oferty aktualna
cena 1 600 000,00 zł
wadium 160 000,00 zł
przetarg w przygotowaniu

lokalizacja Likusy
ulica Kajakowa
kod pocztowy 10-189
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 1,3999 ha
nr ewid. działki 39/18, 32/5
obręb 39
księga wieczysta OL1O/00012016/5

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Działka Kajakowa zlokalizowana jest 300 m od DW 527 (ul. Bałtycka). Liczy ponad hektar i przeznaczona jest pod usługi turystyki. Przeznaczenie dopuszczalne dla tej działki to: usługi handlu, ochrony zdrowia, rekreacji, oświaty, administracji oraz drogi wewnętrzne. Dojazd zapewnia publiczna droga gruntowa – ul. Kajakowa.

Teren należy zagospodarowywać jako całość, bez podziału na samodzielne działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Można dokonywać podziałów w celu wydzielenia dróg i dojazdów wewnętrznych oraz terenów eksploatacyjnych infrastruktury.

Zabudowa w formie skoncentrowanych zespołów obiektów, z uwzględnieniem wglądu w krajobraz w kierunkach wskazanych na rysunku planu

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej

Maksymalna wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji (parter, piętro i 1 kondygnacja poddasza użytkowego w dachu wysokim lub parter i 2 piętra w budynkach z dachem płaskim)

Nieprzekraczalne linie zabudowy: 10 m od ulic, ciągu pieszego i zieleni izolacyjnej

Co najmniej 3,5 miejsca postojowego na 10 łóżek hotelowych, co najmniej 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej dla funkcji innych niż hotelowe

Przewidywany termin przetargu: IV kw. 2020 r.

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie częściowa dzierżawa pod pastwisko
maksymalna dostępna powierzchnia 1,3999 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej droga gruntowa
różnica poziomu terenu 10 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki o charakterze hotelarskim, gastronomia
przeznaczenie dopuszczalne: usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej (kliniki rehabilitacyjne, domy opieki itp.), inne usługi turystyki, sportu i rekreacji
przeznaczenie uzupełniające: mieszkanie właściciela
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia tak: 12 m obowiązkowej zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu, co najmniej 3,5 miejsca postojowego na 10 łóżek hotelowych, co najmniej 1 miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej dla funkcji innych niż hotelowe
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 4,5 km
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 6 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 110: 10 m na północ
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: 5 m na północ
sieć sN 15 kV: 135 m na północny wschód
odległość od sieci gazowej gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 90: 5 m na północ
gazociąg średniego ciśnienia PE DN 150: 250 m na północny wschód
odległość od sieci kanalizacyjnej KD DN 250: 30 m na północ
KS DN 200: 10 m na północ

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 23 października 2018
Data aktualizacji: 07 stycznia 2021