Świętego Arnolda- Sprzedana

status oferty aktualna
cena 600 000,00 zł
wadium 60 000,00 zł
przetarg w przygotowaniu

lokalizacja Redykajny
ulica Św. Arnolda
kod pocztowy 11-041
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 0,6852 ha
nr ewid. działki 3/31
obręb 156
księga wieczysta OL1O/00078454/7

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Działka przeznaczona pod usługi rzemieślnicze i produkcyjne oraz składy położona jest w północnej, głównie mieszkalnej części miasta (Osiedle Redykajny).

Nieprzekraczalne linie zabudowy: co najmniej 5 m od linii rozgraniczających tereny

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej: 70% powierzchni terenu

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% powierzchni terenu

Maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej: do 2 kondygnacji naziemnych (parter, 1 kondygnacja poddasza użytkowego) w zabudowie kształtowanej z dachami stromymi

Nakaz trwałego grodzenia terenu, z wykluczeniem ogrodzeń pełnych

Zalecana realizacja zieleni izolacyjnej

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie nieużytek
maksymalna dostępna powierzchnia 0,6852 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej droga gruntowa
różnica poziomu terenu 7 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP usługi rzemieślnicze i produkcyjne, składy
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia nie
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej dk 16: 11 km
odległość od stacji kolejowej 6 km
odległość od lotniska 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 225: 5 m na wschód
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: słup, 170 m na północny wschód
sieć sN 15 kV: 400 m na zachód, 520 m na wschód
sieć wN 400 kV: 570 m na wschód
odległość od sieci gazowej gazociąg średniego ciśnienia PE DN 150: 5 m na północny zachód
odległość od sieci kanalizacyjnej KD: odpływ do rowów otwartych
KS DN 800: 420 m na południe

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 22 października 2018
Data aktualizacji: 09 sierpnia 2022