Pstrowskiego/Szymborskiej

status oferty w przygotowaniu
cena 70 000 000,00 zł
wadium 700 000,00 zł
przetarg w przygotowaniu

lokalizacja Mazurskie
ulica Pstrowskiego/Szymborskiej
kod pocztowy 10-601
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 22,8669 ha
nr ewid. działki 46/2 (f), 45, 36 (f), 46/1, 47/1, 50, 51/1, 54/2, 48/2, 49/1
obręb 133
księga wieczysta OL1O/00014965/6; OL1O/00139522/1; OL1O/00070834/9

MSIPMO Zobacz
   
   
   

Teren o powierzchni niemal 23 ha usytuowany jest w pobliżu niedawno wybudowanego węzła komunikacyjnego Olsztyn-Pieczewo. Jest przeznaczony do sprzedaży pod zabudowę usługową, w tym usługi logistyki.

Teren obejmuje działki należące do wielu właścicieli, tj. Gminy Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Skarbu Państwa oraz właścicieli prywatnych. Podana orientacyjna cena dotyczy terenów Gminy Olsztyn oraz W-MSSE.

Obszar objęty jest zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu. Konieczne będzie zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej od strony ul. Szymborskiej i południowej obwodnicy Olsztyna.

Minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4-2,5

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej

Maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, do 4 kondygnacji naziemnych, dopuszczalna większa wysokość (do 20 m) na maksymalnie 20% powierzchni zabudowy

Minimalna powierzchnia działki przeznaczona pod zabudowę usługową: 5000 m2

Konieczność zaprojektowania i budowy drogi dojazdowej od strony ul. Szymborskiej i południowej obwodnicy Olsztyna.

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny Nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie nieużytek
maksymalna dostępna powierzchnia 22,8669 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela wielu właścicieli
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych Nie
poziom wód gruntowych Brak danych

specjalna strefa ekonomiczna Tak/Nie
rodzaj drogi dojazdowej konieczność zaprojektowania i budowy drogi dojazdowej od strony ul. Szymborskiej i południowej obwodnicy Olsztyna
różnica poziomu terenu 10 m
możliwość powiększenia działki Nie
przeznaczenie w MPZP przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym usługi logistyki
właściciel Gmina Olsztyn, W-MSSE, skarb państwa, właściciele prywatni
istniejące ograniczenia Tak: podziemny kolektor kanalizacji sanitarnej DN 500, 2 rowy
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Budynki

typ budynku mieszkalny
powierzchnia budynku 120 m2
wysokość budynku 8 m
rok budowy budynku 1937

liczba kondygnacji budynku 1
   
   
   

typ budynku transportu i łączności
powierzchnia budynku 34 m2
wysokość budynku 5 m
rok budowy budynku 1979

liczba kondygnacji budynku 1
   
   
   

Odległości

odległość od autostrady 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 3,5 km
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 10 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 110: 100 m na północ
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: na działce
sieć sN 15 kV: na działce
sieć wN 110, 220 kV: na działce
odległość od sieci gazowej gazociąg średniego ciśnienia PE DN 125: 50 m na północny zachód
odległość od sieci kanalizacyjnej KD: odpływ do 2 rowów otwartych, tłoczna, DN 110 na działce
KS DN 500: podziemny kolektor na działce

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 28 listopada 2019
Data aktualizacji: 29 września 2020