Piłsudskiego

status oferty w przygotowaniu
cena 16 200 000,00 zł
wadium 162 000,00 zł
przetarg w przygotowaniu

lokalizacja Mazurskie
ulica Piłsudskiego
kod pocztowy 10-450
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 13,5510 ha
nr ewid. działki 46/8
obręb 134
księga wieczysta OL1O/00009219/4

MSIPMO Zobacz
   
   
   

Działka przemysłowo-usługowa położona jest w przemysłowej części miasta (Osiedle Kętrzyńskiego). Główne cechy lokalizacji to: bezpośrednie sąsiedztwo dk 16, węzła komunikacyjnego przy obwodnicy miasta oraz 400 m do bocznicy Michelin.

 

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie dzierżawa pod użytkowanie rolnicze – 3-miesięczny termin wypowiedzenia umowy
maksymalna dostępna powierzchnia 13,5510 ha
aktualny MPZP nie
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej droga bitumiczna klasy głównej – al. Piłsudskiego
różnica poziomu terenu 11 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP możliwa funkcja (wg studium): obszary usług, przemysłu i składów oraz innej aktywności gospodarczej
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia tak: napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia (pd granica), staw, mokradła, 2 stanowiska archeologiczne (LVI AZP 24-62/13 – wczesnośredniow. ślad osadnictwa, LIII AZP 24-62/4 – późnośredniow. punkt osadniczy), nośność pobl. wiaduktu – do 15 t
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 2,5 km
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 5 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 80: na działce
DN 110 – 10 m na południowy wschód
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: 10 m na wschód
sieć sN 15 kV: 200-300 m na północ
sieć wN 110 kV: 150 m na zachód, 160 m na wschód
odległość od sieci gazowej gazociąg średniego ciśnienia PE DN 90: 5 m na wschód (w drodze gminnej)
odległość od sieci kanalizacyjnej KD: odpływ do 2 rowów otwartych (tłoczna), DN 110: 20 m na południe
KS DN 600: 120 m na północ, 200 m na zachód

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 19 października 2018
Data aktualizacji: 12 kwietnia 2022