Kalinowskiego

status oferty aktualna
cena 3 084 000,00 zł
wadium 3 084 000,00 zł
przetarg 2022-12-31

lokalizacja Kortowo
ulica Kalinowskiego
kod pocztowy 10-755
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 1,9588 ha
nr ewid. działki 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55,
obręb 111
księga wieczysta OL1O/00079602/7

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Nieruchomość położona w południowej części miasta, w strefie podmiejskiej. Ul.Kazimierza Kalinowskiego łączy się z al. Warszawską, trasą wylotową z Olsztyna w kierunku trasy nr 7 i Warszawy oraz prowadzącą z dzielnicy Kortowo do centrum miasta. Ul.Kalinowskiego jest skomunikowana z centrum miasta oraz Uniwersytetem liniami autobusowymi.

Kortowo jest dzielnicą Olsztyna słynącą z miasteczka uniwersyteckiego znajdującego się w pobliżu (ok 1 km od nieruchomości), terenów rekreacyjnych, jezior: m.in. Kortowskie i Starodworskie (ok 1 km od nieruchomości).

Kształt nieruchomości jest nieregularny, zbliżony do trójkąta Nieruchomość jest podzielona geodezyjnie na 20 działek, o powierzchniach od 904 m2 do 1758 m2, z zaaranżowaną drogą wewnętrzną w kształcie litery A i zlokalizowanym wjazdem na nieruchomość. (4370 m2).

Od wschodu i północnego-wschodu nieruchomość przylega do nowo wybudowanej ścieżki rowerowej „Łynostrady” kończącej się biegiem rzeki Kortówki, od zachodu do działek Hotelu Park i salonu samochodowego, od południa do ul. Kazimierza Kalinowskiego.

Teren zniwelowany, płaski, ze skłonem w kierunku wschodnim. Na nieruchomości wstępują samosiewy, głównie brzoza i topola.

Działki ewidencyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie – miasto Olsztyn uchwalonym uchwałą Rady Miasta Olsztyn nr XX/281/03 z dnia 17.12.2003 r. Zgodnie z tym planem, działki oznaczone są jako:

1) dz. nr: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/43, 1/45, 1/47, 1/49, 1/51, 1/53, – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego, dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi,

2) Dz. Nr 1/55 – UT – podstawowe przeznaczenie terenu związane jest z obsługą ruchu turystycznego, dopuszcza się lokalizację usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi handlowymi, 

3) NOp2 – projektowane lokalne przepompownie ścieków sanitarnych.

Działki nie znajdują się na terenie rewitalizacji, nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny Nie
kształt działki Trójkąt
obecne użytkowanie nieużytki
maksymalna dostępna powierzchnia 1,9588 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela skarb państwa, użytkowanie wieczyste

specjalna strefa ekonomiczna Nie
rodzaj drogi dojazdowej n. utwardzona 5 m
różnica poziomu terenu 7,5 m
możliwość powiększenia działki Nie
przeznaczenie w MPZP przeznaczenie podstawowe: obsługa ruchu turystycznego
przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja usług administracyjnych wraz z towarzyszącymi usługami handlowymi
właściciel Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
istniejące ograniczenia stanowisko archeologiczne nr XV AZP 24 51/15 ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (na działkach: 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/40, 143, 1/45, 1/47, 1/49, 1/57)
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 51: 200 m
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 5 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej na działce
odległość od sieci energetycznej na działce
odległość od sieci gazowej na działce
odległość od sieci kanalizacyjnej na działce

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Izabela Kowalewska
jednostka Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
telefon +48 665 616 544
e-mail Izabela.kowalewska@energa.pl

Pliki do pobrania:

 
 

Data dodania: 23 grudnia 2019
Data aktualizacji: 20 kwietnia 2022