Wydarzenia:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Bank Gospodarstwa Krajowego – Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie – środki finansowe udostępnione warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych: pożyczki unijne, poręczenia, inwestycje kapitałowe

Departament Koordynacji Promocji Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego – bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

EIT Food Seedbed – bezpłatny program wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej – termin zgłoszeń upływa 15.03.2020 r.

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur – najważniejsze informacje w obszarze wojewódzkiej przedsiębiorczości zebrane w jednym miejscu