Wydarzenia:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oferta wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców – list przewodni

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferta na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm i podnoszenia efektywności polskiego biznesu poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań, unowocześniania infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji pracowników i pracodawców

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – szkolenie „Wprowadzanie do obrotu wyrobów zgodnie z wymaganiami dyrektyw przewidujących oznaczenie CE” – 15.10.2019 r., 9:00–15:00, Stara Kotłownia (ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A) w Olsztynie

Res Oeconomica – cykliczne spotkania dla przedsiębiorczych pod hasłem „Sprawdzimy czy możesz” – najbliższe spotkania 15-16.10.2019 r., 10:00–16:00, ul. Kętrzyńskiego 1a/2

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – konferencja „Żywność wysokiej jakości – Jak promować? Jak sprzedawać? Jak budować markę?” – 21.10.2019 r., 9:00–14:30, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91a)