Powierzchnia i ludność

Gród nad Łyną zajmuje obszar o powierzchni 88 km2, który aktualnie (2018 r.) zamieszkiwany jest przez 172,4 tysiące osób. Daje to gęstość zaludnienia na poziomie 1 959 osób na 1 km2.

Ludność w wieku produkcyjnym w 2018 r. stanowiła 59,8% mieszkańców miasta. Dlatego można je nazwać "młodym miastem". Notowany jest tutaj trzeci najwyższy przyrost naturalny na 1 000 ludności wśród 18 największych miast polskich (2,3 osób w 2018 r.), ustępując pod tym względem takim miastom, jak: Rzeszów (4,2) i Białystok (2,7), wyprzedzając zaś m.in. Kraków (2,1), Wrocław (0,8) i Lublin (0,2).

Zdrowie

W 2017 r. w Olsztynie pracowało 1,9 tys. lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu, (region – 5,8 tys. lekarzy). Dostępność do kadry medycznej kształtuje się na dobrym poziomie – liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie w 2017 r. wynosiła 109 osób (region – 41 osób).

Dostęp do lecznictwa szpitalnego jest w Olsztynie dużo lepszy niż średnio w województwie – w 2017 r. na 10 tys. mieszkańców przypadały w szpitalach 102 łóżka (wobec 47 w regionie). Z usług ochrony zdrowia w Olsztynie korzystają mieszkańcy całego regionu.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 8 szpitali, które w 2017 r. dysponowały 1,8 tys. łóżek. są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Szpital Malarkiewicz i Spółka.