Rynek pracy

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (4 028 zł w 2018 r.) region od lat pozostaje na ostatniej pozycji w kraju (83,3% średniej krajowej). W sektorze przedsiębiorstw natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim (3 917 zł) stanowiło w 2018 r. 80,7% średniej krajowej i również było najniższe w Polsce. W Olsztynie – stolicy i głównym ośrodku regionu, sytuacja wygląda natomiast nieco lepiej (4 649 zł, tj. 96,2% średniej krajowej oraz 115,4% średniej wojewódzkiej w 2018 r.). Wprawdzie Olsztyn pozostaje w tyle za Warszawą, Katowicami,Trójmiastem, Poznaniem, czy Wrocławiem, to wyprzedza on Toruń, Kielce, Bydgoszcz i Białystok.

Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesięcznym (2,7% w grudniu 2019 r.), Olsztyn znajdował się na 9. miejscu (wraz z Opolem) wśród 18 największych miast Polski i sytuacja w nim wyglądała dużo lepiej niż np. w Białymstoku czy Lublinie, gdzie bezrobocie oscylowało w granicach 5%, zaś w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten obniżył się o 0,8 pkt. %.

Działalność gospodarcza

Wśród instytucji okołobiznesowych w Olsztynie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu znajdują się m.in.: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Work Service S.A. Oddział Olsztyn oraz Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Na terenie Olsztyna działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Na terenie Olsztyna do REGON wpisanych w 2018 r. było 23 tys. podmiotów gospodarczych, z czego większość (96,1%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, zaś cały sektor MŚP stanowił 99,9% zarejestrowanych firm. Nasycenie podmiotami gospodarczymi na 10 tys. ludności (1 337 podmiotów) ulokowało Olsztyn na 14. miejscu wśród 18 głównych miast Polski, zaś region (890 podmiotów) – na 13. miejscu w kraju.

212 olsztyńskich przedsiębiorstw to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (27,8% takich podmiotów w regionie w 2018 r.), a ważniejsi inwestorzy zagraniczni na Warmii i Mazurach to: Michelin Polska S.A. (Francja) – branża chemiczna, produkcja ogumienia samochodowego w Olsztynie, Philips Lighting (Holandia) – branża elektryczna, produkcja opraw oświetleniowych w Kętrzynie, Smithfield Food (USA) – branża spożywcza, udziałowiec w zakładach mięsnych Animex w Ełku, Morlinach i Ekodrobie w Iławie, Heye&Heine Glass (Niemcy) – przetwórstwo szkła w Działdowie, Ikea (Szwecja) – branża meblarska, zakłady meblarskie w Lubawie i Wielbarku, Safilin (Francja) – przetwórstwo lnu w Miłakowie i Szczytnie, Heineken (Holandia) – browar w Elblągu, Alstom Power (Francja) – produkcja turbin w Elblągu oraz Bianca Modern (Niemcy) – branża odzieżowa w Elblągu.