Metalowa

status oferty w przygotowaniu
cena 800 000,00 zł
wadium 80 000,00 zł
przetarg w przygotowaniu

lokalizacja Nagórki
ulica Metalowa
kod pocztowy 10-603
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 0,3021 ha
nr ewid. działki 114
obręb 105
księga wieczysta OL1O/00173929/4

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Nieruchomość  przeznaczona jest pod: usługi kultury, oświaty, nauki, gastronomii, ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej oraz opieki socjalnej. Drzewostan występujący na przedmiotowej nieruchomości, podlega ochronie prawnej, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą szatą roślinną określającym stan zdrowotno-techniczny zieleni i możliwy zakres jej wycinki.

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie nieużytek
maksymalna dostępna powierzchnia 0,3021 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej droga gruntowa
różnica poziomu terenu 2 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP usługi kultury, oświaty, nauki, gastronomii, ochrony zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej, opieki socjalnej
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia tak: podziemna magistrala wodociągowa DN 600
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk nie

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 500 m
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 3 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 100 water main: 30 m
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: 70 m
sieć sN 15 Kv: 30 m
odległość od sieci gazowej gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 90: 35 m
odległość od sieci kanalizacyjnej KD DN 400: 20 m
KS DN 200: 140 m, przepompownia ścieków

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 25 października 2018
Data aktualizacji: 30 października 2018