Sikorskiego/Dolna

status oferty aktualna
cena 6 000 000,00 zł
wadium 600 000,00 zł
przetarg 2020-08-28

lokalizacja Jaroty
ulica Sikorskiego/Dolna
kod pocztowy 10-088
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 1,2628 ha
nr ewid. działki 360
obręb 126
księga wieczysta OL1O/00009383/4

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Działka usługowo-mieszkalna położona jest w usługowo-mieszkalnej części miasta (Osiedle Jaroty). Sąsiedztwo największego kompleksu handlowego w mieście (Galeria Warmińska, Auchan, OBI), przy dw 598 (ul. Sikorskiego), ok. 4 km do węzła komunikacyjnego przy dk 16, ok. 6 km od stacji kolejowej Olsztyn Główny, ok. 6 km do stacji kolejowej Olsztyn Zachodni, ok. 8 km do lotniska Olsztyn-Dajtki. Dojazd do działki utworzony został od strony ul. Dolnej. Możliwa funkcja: usługi nieuciążliwe, handel, ewentualne mieszkania na wyższych kondygnacjach.

Nieruchomość obciążona jest służebnościami przesyłu na rzecz:

  • Energa-Operator S.A. – prawo przechodu linii kablowych SN 15KV,
  • Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o – prawie przechodu w przyszłości sieci wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia.

Nieruchomość obciążona jest służebnością drogową – prawo przejścia i przejazdu do sąsiadujących działek.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją zieleni. Zieleń rosnąca na odcinku przylegającym do pasa drogowego al. Sikorskiego stanowi w chwili obecnej izolację dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie wskazuje się na szczególną funkcję zieleni rosnącej wzdłuż ścieżki rowerowej, gdyż stanowi ona bardzo istotny, estetyczny element przyrodniczy i krajobrazowy ("zielona ścieżka"), który należy zachować.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki wielokąt
obecne użytkowanie nieużytek
maksymalna dostępna powierzchnia 1,2628 ha
aktualny MPZP nie
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej bitumiczna droga dojazdowa od ul. Dolnej
różnica poziomu terenu 10 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe, handel) lub mieszkalno-usługowa
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia nie
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk tak

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 4 km
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 6 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 100: na działce
DN 250: 25 m
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: 150 m
sieć sN 15 Kv: 20 m
odległość od sieci gazowej gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 100: na działce
gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 110: 25 m
gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 125: 60 m
odległość od sieci kanalizacyjnej KD DN 500: 15 m
KS DN 200: 15 m

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Krzysztof Otoliński, Dyrektor
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 394
e-mail otolinski.krzysztof@olsztyn.eu

Data dodania: 19 października 2018
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020