5 Wileńskiej Brygady AK

status oferty aktualna
cena 10 000 000,00 zł
wadium 1 000 000,00 zł
przetarg 2018-12-07

lokalizacja Kormoran
ulica 5 Wileńskiej Brygady AK
kod pocztowy 10-601
rodzaj nieruchomości działka

powierzchnia 2,2106 ha
nr ewid. działki 59/1, 59/2, 56/3, 73/1
obręb 75
księga wieczysta OL1O/00163283/0

MSIPMO Zobacz
BIP Zobacz
   
   

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudowę usługową oraz zieleń urządzoną. Dojazd do terenu z ul. 5 Wileńskiej Brygady AK, projektowanym zjazdem na prawe skręty. Projektowany zjazd powinien także mieć możliwość obsługi terenów przyległych. Dopuszcza się stworzenie pełnego skrzyżowania, po obniżeniu klasy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK z G (droga klasy głównej) na Z (droga klasy zbiorczej).

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego nieczynnego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu: sieć ciepłownicza (komora ciepłownicza i przyłącze do pobliskiego przedszkola), wodociąg, kabel energetyczny, kolektor deszczowy.

Film

Panorama 360°

Szczegóły

park technologiczny nie
kształt działki trapez
obecne użytkowanie nieużytek
maksymalna dostępna powierzchnia 2,2106 ha
aktualny MPZP tak
typ właściciela Jednostka Samorządu Terytorialnego
zanieczyszczenia wód pow. i gruntowych nie
poziom wód gruntowych brak danych

specjalna strefa ekonomiczna nie
rodzaj drogi dojazdowej droga bitumiczna klasy głównej (ul. 5 Wileńskiej Brygady AK)
różnica poziomu terenu 9 m
możliwość powiększenia działki nie
przeznaczenie w MPZP przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa
właściciel Gmina Olsztyn
istniejące ograniczenia tak: sieć ciepłownicza (komora ciepłownicza i przyłącze do pobliskiego przedszkola), wodociąg, kabel energetyczny, kolektor deszczowy
ryzyko wystąpienia powodzi lub osuwisk tak

Budynki

typ budynku inny niemieszkalny
powierzchnia budynku 32 m2
wysokość budynku 5 m
rok budowy budynku 1980

liczba kondygnacji budynku 1
   
   
   

Odległości

odległość od autostrady A1: 150 km
odległość od drogi krajowej DK 16: 100 m
odległość od stacji kolejowej Olsztyn Główny: 3 km
odległość od lotniska Olsztyn-Mazury: 59 km

odległość od sieci wodociągowej DN 150: 50 m
odległość od sieci energetycznej sieć eN 0,4 kV: 100 m
sieć sN 15 kV: 100 m
odległość od sieci gazowej gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 100: 50 m
odległość od sieci kanalizacyjnej KD DN 500: 50 m
KS DN 200: 50 m

Dodatkowych informacji udziela:

imię i nazwisko Agnieszka Pyzel
jednostka Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Promocji i Turystyki
telefon +48 89 527 31 11, wew. 542
e-mail biznes@olsztyn.eu

Data dodania: 30 października 2018
Data aktualizacji: 30 października 2018